Home SEOLTO actueel Update KNVB inzake Covid-19 (coronavirus)

Update KNVB inzake Covid-19 (coronavirus)

door Casper
0 reactie

Beste leden, vrijwilligers, sponsors en supporters,

Zoals de meesten van ons hebben gemerkt zijn we met zijn allen in een ongewone en misschien wel onwerkelijke situatie terecht gekomen. De maatregelen van de regering zijn al enige tijd van kracht en zijn gebaseerd om overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen. Dit betekent voor ons heel veel thuis doen en thuis blijven. Dit betekent rondspringende kinderen die niet meer naar school kunnen, thuis werken indien mogelijk en/of rouleren op het werk.

Voor SEOLTO (en ook voor de omliggende verenigingen) heeft deze periode ook vergaande consequenties. Allereerst missen we de inkomsten van de bar en hebben al diverse grote evenementen moeten annuleren. We hoeven geen ingewikkelde berekeningen te maken om te kunnen voorspellen dat dit een serieuze financiële impact gaat krijgen op de vereniging. Nu kan de club wel wat hebben, echter hopen wij zoals het bedrijfsleven ook op hulp van de regering. De KNVB is hier gelukkig al mee bezig.

Op sportief gebied is het ook nog onzeker wat er gaat gebeuren en is er nog niets definitief besloten. Om toch de verenigingen te informeren heeft de KNVB vandaag een bericht gestuurd. Om iedereen op de hoogte te houden, willen we de meest relevante onderwerpen met jullie willen delen.

Competitie veldvoetbal (amateurvoetbal

  • Hoewel er nog veel onduidelijk is staat het vast dat het uitspelen van alle competities een uitdaging gaat zijn. We realiseren ons dat we de komende tijd ook veel inzet gaan vragen van clubs. We doen dan ook een beroep op ieders flexibiliteit om met elkaar tot een zo goed mogelijk vervolg van de competities te komen. Op dit moment geldt dat alles is uitgesteld t/m 6 april; voor daarna wordt gewerkt aan verschillende scenario’s. Streven hierbij is om de competities in de A-categorie helemaal uit te laten spelen (i.v.m. de bijbehorende promoties en degradaties). Voor de afloop van de competities in de B-categorie wachten we vooralsnog de verdere ontwikkelingen af.
  • Indien kort na 6 april (een deel van) de competities hervat kunnen worden, zal er in ieder geval in het Paasweekend geen dubbel programma ingepland worden.
  • Ons uitgangspunt is dat uiterlijk 30 juni de competitie eindigt. Dit i.v.m. de zomervakanties en de start en voorbereidingen op het seizoen 2020/’21.
  • Er is op dit moment geen datum bepaald waarop uiterlijk wordt besloten of de huidige competitie nog (geheel) kan worden afgerond. De ontwikkelingen volgen elkaar dermate snel op dat we hierbij handelen naar de informatie die op dat moment voorhanden is.
  • Nu al is duidelijk dat – zodra de competities weer worden hervat – we niet ontkomen aan het plannen van midweekse wedstrijden. Uiteraard proberen we, waar mogelijk, dit tot een minimum te beperken.
  • Wanneer de crisis lang aanhoudt bestaat de mogelijkheid dat de uiterste overschrijf datum van 15 juni wordt verschoven.

 

Financieel – Noodpakket overheid

Op dit moment bekijken we samen met NOC*NSF in hoeverre verenigingen gebruik kunnen maken van de huidige noodmaatregelen vanuit de overheid. Daarnaast maken we ons met NOC*NSF en andere sportbonden sterk richting de overheid voor een noodfonds en noodmaatregelen voor de Nederlandse sport en sportverenigingen om te voorkomen, dat verenigingen slachtoffer worden van deze crisis. Ook zijn we met ministerie van VWS en NOC*NSF aan het kijken hoe de generieke (nood)maatregelen van de overheid voor de sport/voetbalwereld kunnen worden vertaald ten behoeve van de sport.

KNVB & coronavirus
Op www.knvb.nl/coronavirus verzamelen ze het laatste nieuws m.b.t. de gevolgen van het coronavirus voor het voetbal. Ook vind je hier onze Q&A en een verwijzing naar de Q&A vanuit het NOC*NSF. De Q&A’s worden regelmatig bijgewerkt dus houd deze pagina’s goed in de gaten. Tot hier de berichtgeving van de KNVB.

 

Tenslotte werken we als bestuur achter de schermen gewoon door en houden de actualiteit nauw in de gaten. Zodra er meer nieuws is sturen we weer een nieuw persbericht.

Namens het gehele bestuur hopen we dat het met jullie en jullie dierbaren goed blijft gaan en wensen iedereen de komende tijd veel flexibiliteit en veerkracht toe. Mochten er vragen zijn dan weten jullie ons te vinden.

Henk Driessen
Voorzitter

Hieronder vindt u nog een aantal posters met aanvullende tips en informatie omtrent het coronavirus:

Coronavirus 01 – wat moet je doen?

Coronavirus 02 – Maatregelen voor scholen en kinderopvang

Coronavirus 03 – Noodopvang kinderen cruciale beroepsgroepen

Coronavirus 04 – Maatregelen ondernemingen en verenigingen

Laat een bericht achter